THÔNG BÁO

Từ ngày 05/09/2017, giờ mở cửa làm việc của Ngân Long sẽ như sau:

Thứ 2 – thứ 6:

  • Sáng    08:30 – 12:00
  • Chiều   01:30 – 05:00

Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ.

Các kênh liên hệ và hỗ trợ online qua Internet vẫn làm việc 24/7.

Kính báo.

Testimonial

Support
Careers
Đăng ký nhận bản tin