Tuyển dụng

 • Quản lý hồ sơ ứng viên.
 • Xử lý kết quả phỏng vấn.

Báo cáo

 • Hệ thống báo cáo quản lý nhân sự chuyên nghiệp.
 • Báo cáo chấm công tháng, chấm công ngày.
 • Bảng lương tháng, phiếu chi lương.
 • Các báo cáo bảo hiểm theo luật định.
 • Tất cả báo cáo đều có thể xuất ra các định dạng thông dụng như: MS Word, MS Excel, PDF...

Công cụ

 • Tạo các sự kiện tự động gởi email, tin nhắn SMS vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, hết hạn thử việc…
 • Tự thiết kế những báo cáo động, kết xuất ra MS Excel.
 • Cổng thông tin nội bộ - intraweb - cho phép nhân viên đăng ký nghỉ, xem thông tin phép năm, chấm công, phiếu chi lương…

Giao diện

 • Giao diện phần mềm được thiết kế đẹp, màn hình nhập liệu thân thiện, thuận tiện và dễ sử dụng.
 • Giao diện 2 ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Cơ sở dữ liệu

 • Sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server: mạnh mẽ, an toàn và bảo mật.
 • Cài đặt các lệnh lưu trữ định kỳ, tăng tính an toàn dữ liệu.

Bảo mật

 • Cơ chế bảo mật 2 lớp.
 • Quản lý tài khoản người sử dụng (users) và nhóm người sử dụng (groups)
 • Đặt chính sách tài khoản: quy định lịch đổi mật khẩu, chiều dài tối thiểu của mật khẩu…
 • Gán quyền truy cập các chức năng chương trình cho từng người / từng nhóm người sử dụng.
 • Ghi lại lịch sử truy cập của từng người sử dụng, chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác để phục vụ công tác kiểm tra an toàn số liệu.
 • Phân quyền truy cập dữ liệu tới cấp chi nhánh / phòng ban.
 • Cấp quyền xem, quyền in các báo cáo, thống kê cho từng người / từng nhóm người sử dụng.

Support
Careers