• Thiết kế website theo yêu cầu, sử dụng các công nghệ lập trình tiên tiến.
  • Quảng bá website đến người dùng Internet.
  • Tăng thứ hạng trong kết quả tìm kiếm của các máy tìm kiếm - search engine - thông dụng như Google, Yahoo, Bing...