Sản xuất, gia công phần mềm ứng dụng, phần mềm hệ thống, phần mềm điều khiển... theo yêu cầu nghiệp vụ thực tế:

  • Khảo sát nghiệp vụ.
  • Tư vấn giải pháp.
  • Thiết kế hệ thống.
  • Lập trình phát triển phần mềm.
  • Gia công phần mềm.